1. Τακτική Ενημέρωση των μελών μας για τις υπάρχουσες νομοθεσίες και για λήψη αποφάσεων σε μελλοντικές νομοθεσίες που αφορούν τη βιωσιμότητα και λειτουργία του επαγγέλματος των μελετητών
2. Οργάνωση και δικαίωμα συμμετοχής των μελών σε επιχορηγημένα σεμινάρια & εκπαιδεύσεις στην Κύπρο και το Εξωτερικό
3. Ενημέρωση για προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και συνεργασία επίλυσης τους μαζί με τη συμμετοχή των επαγγελματικών συνδέσμων των Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Εργοληπτών.
4. Τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει Σύνδεσμος στην επιστημονική, ερευνητική & επιχειρηματική κοινότητα του κλάδου μας
5. Είναι κατανοητό ότι η ενίσχυση με νέα Μέλη ενδυναμώνει τον Σύνδεσμο και την επιρροή του στα δρώμενα των μελετών στην Οικοδομική Βιομηχανία.