1. Κεντρικά Συστήματα Κλιματισμού (Ψύξης / Θέρμανσης)
2. Κεντρικά Συστήματα Αερισμού / Εξαερισμού
3. Ειδικά Σύστημα Κλιματισμού Ελέγχου Υγρασίας
4. Συστήματα Κεντρικής Θέρμανσης (Ενδοδαπέδια / Θερμαντικά σώματα κλπ)
5. Συστήματα Κλιματισμού Διμερούς Τύπου (Ψύξης / Θέρμανσης)
6. Συστήματα Εξαερισμού καυσαερίων & καπνών πυρκαγιάς
7. Νερά χρήσης / Κρύο & Ζεστό νερό / Πόσιμο
8. Παραγωγής μαλακού νερού / επεξεργασίας νερού
9. Συστήματα Αποχετεύσεων Λυμάτων / Νερών βροχής / Άλλων νερών
10. Κεντρικά Συστήματα Πυρόσβεσης (Καταιονητήρες νερού / Τυλικτήρας νερού / Κρουννοί)
11. Σύστημα Πυρόσβεσης Ξηρού και Υγρού αγωγού
12. Αυτόματα Συστήματα Πυρόσβεσης Αερίων και Σκόνης
13. Συστήματα Άρδευσης
14. Συστήματα Κολυμβητικών Δεξαμενών
15. Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικών Σταθμών)
16. Κεντρικά Αντλιοστάσια Λυμάτων και Ομβρίων
17. Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων, Κυλιόμενων Σκάλων – Διαδρόμων και Ανυψωτικών Μηχανημάτων
18. Κεντρικά Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)
19. Συστήματα Παροχής Υγραερίου
20. Κεντρικά Συστήματα Απορρόφησης Καθαρισμού21. κλπ

1. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
2. Συστήματα Φωτισμού και Ισχύος
3. Συστήματα Ασφάλειας και Πυρανίχνευσης
4. Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (CCTV)
5. Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης
6. Σύστημα Θυροτηλεόρασης
7. Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)
8. Συστήματα Ελέγχου και Παρακολούθησης (ΣΕΠ)
9. Συστήματα Αντικεραυνικής προστασίας
10. Συστήματα Τηλεφώνων / Δομημένης Καλωδίωσης
11. Κεντρικά Συστήματα Τηλεόρασης
12. Κεντρικά Συστήματα Ήχου / Μουσικής και Ανακοινώσεων
13. Εξειδικευμένα Συστήματα Φωτισμού
14. Συστήματα Οδικού Φωτισμού
15. Συστήματα Εκτάκτου Φωτισμού (Emergency Lighting)
16. Συστήματα Κλήσης Βοήθειας
17. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους – Γεννήτριες
18. Συστήματα Αδιάλειπτου Παροχής Ρεύματος (UPS)
19. Εγκαταστάσεις Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Κέντρων
20. Εγκαταστάσεις Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
21. Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
22. Φωτοβολταϊκά συστήματα ενωμένα με το δίκτυο της Α.Η.Κ. ή αυτοπαραγωγής
23. κλπ

1. Μελέτες Θερμομόνωσης κτιρίων
2. Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για άλλες ειδικές εφαρμογές όπως Ενεργά Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Βιοκλιματικού σχεδιασμού
4. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
5. κλπ

1. Ετοιμασία / Παρακολούθηση Συμβολαίων Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
2. κλπ