Όνομα Επίθετο Θέση στο ΔΣ Όνομα Γραφείου Ταχυδρομική Διεύθυνση Ηλεκτρονική Διεύθυνση Σταθερό Τηλέφωνο Κινητό Τηλέφωνο
1 Κυριάκος Ζινιέρης Πρόεδρος

 

ELIOFOTOU ZINIERIS STASIS MELTEC LLC 77 Λεωφ. Στροβόλου, Strovolos Center, 4ος Όροφος
Τ.Θ 28365
2093 Λευκωσία
meltec@meltec-cy.com 22879613 99620349
2 Γλαύκος Γεωργίου Αντι-Πρόεδρος Georghiou  & Zembylas Partners 32 Λεωφ. Στροβόλου, Magnolia Center, 3ος όροφος – Γραφεία 31&32
Τ.Θ 28200
2091 Λευκωσία
info@gzp.com.cy 22441484 99443993
3 Τρύφωνας Χριστοφόρου Γραμματέας Κατσαμπάς, Χριστοφόρου & Συνεργάτες 74 Οδός Μακεδονιτίσσης, Γραφείο Αρ. 11
2057, Στρόβολος, Λευκωσία
carnot@cytanet.com.cy 22512626 99677046
4 Δημήτρης Δημητρίου Ταμίας DDA Consulting Engineers 49 Λεωφ. Μακαρείου ΙΙΙ Γραφείο 201
2220 Λατσιά, Λευκωσία
dda.demetris@cytanet.com.cy 22575213 99618921
5 Δώρος Κορδάτος Μέλος GEMAC-General Engineering & Management Consultants 73 Οδός Προδρόμου, 2ος όροφος Στρόβολος
Τ.Θ 23594
1685 Λευκωσία
gemac@gemac.com.cy 22666456 99686049
6 Λούης Βακανάς Μέλος Λούης Βακανάς

Η & Μ Σύμβουλοι Μηχανικοί Λτδ

32 Οδός Μπουμπουλίνας, Διαμ. 101 Στρόβολος
2019, Λευκωσία
lvme_consulting@cytanet.com.cy 22519193 99420651
7 Χρίστος Τοπούζης Μέλος Eplan Consultants Ltd 74 Οδός Μακεδονιτίσσης Γραφείο 21, 2057 Στρόβολος christos@eplanconsultants.com 22519515 99958830